Kateqoriyasız

Xaşxaşilər və İranın molla rejimi

16 oktyabr 1092-ci ildə Böyük Səlcuqlu dövlətinin baş vəziri, görkəmli dövlət xadimi Nizamülmülk özünü şikayətçi sufi dərviş kimi təqdim edən bir şəxsi çadırında qəbul edərkən həmin şəxs tərəfindən xaincəsinə öldürüldü. Beş il sonra, 1097-ci ilin avqust ayında Səlcuqlu sərkərdəsi Barsuk sui-qəsdlə öldürüldü.1106-cı ildə Nizamülmülkün oğlu, Səcuqlu vəziri Fəxrülmülk yenə bir süi-qəsdçi tərəfindən öldürüldü.1113-cü ildə...

Növbəti Rusiya-Ukrayna hərbi münaqişəsi barədə qısa mülahizələr

Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsinə saatlar qaldığının rəsmi ağızlardan söylənildiyi bu günlərdə hərbi toqquşmaların nə cür cərəyan edəcəyi ilə bağlı bir neçə nüansa diqqət yetirmək lazımdır.Birincisi,niyə Rusiya beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Ukraynaya hücum etmək fikrindədir? Ümumiyyətlə,Rusiyanın jeopolitik siyasətinin əsasını bir quru imperiyası olaraq dəniz imperiyası olan Anqlo-Sakson ittifaqına (ABŞ-İngiltərə və müttəfiqləri) qarşı mübarizə təşkil edir.Və bu mübarizədə...

Özümüz üçün 5 sadə qayda

    “Həyat insan üçün heç də sadə deyil,əlbəttə ki,əgər o bayağı insan deyilsə.”Bir müdrik belə demişdi. İnsanlar həqiqətən də həyatın çətinlikləri arasında bəzən itib-batdıqlarını hiss edirlər.Belə hallarda Qərbdə insanlar psixoloqlara üz tutur,bizdə isə,adətən,dost-tanışa dərdimizi danışıb yüngülləşirik.Amma dost-tanışın da hər zaman sizi dinləmək üçün əl altında hazır dayanmadığını nəzərə alsaq, ən yaxşısı fərdi inkişaf haqqında...